Zártkerti Program

Lakossági tájékoztató

Bakonyság szőlőhegy zártkert infrastrukturális fejlesztése

Pályázati azonosító: 2445-8/2019/HERMAN, ID: ZP-1-2019/5469
Az elnyert támogatás összege: bruttó 9.999.010,- Ft.
Támogató: Agrárminisztérium

A fejlesztés bemutatása:

Bakonyság községet az Esterházy család birtokolta, a török idők után elnéptelenedett falut ők telepítették be Rábapordányból színmagyar katolikus emberekkel. A jelenleg zártkerti művelési ágú szőlőhegyet az 1857. évi kataszteri térkép már feltünteti 59 önálló helyrajzi számú parcellával, melyből 20 kisebb telek gyümölcsösként csatlakozott 20 nagyobb, szőlő művelési ágú területhez, így vélhetően 39 család szőlő birtoka volt itt. A térkép 29 pincét is feltüntet. Figyelembe véve, hogy 1857-ben a falu mindössze 33 lakóházból állott, valószínűleg minden családnak jutott szőlőskert is. Jelenleg 76 önálló ingatlan van a zártkertben, egy kivételével 2500 m2 alatti területtel. A szőlőhegy villamos energia hálózattal, illetve ivóvíz hálózattal nem rendelkezik, a hozzávezető murvás út rossz állapotú volt. A szőlőhegy a közeli erdős területek miatt a vadkároknak erősen kitett. A fejlesztés a zártkertekhez vezető külterületi utak felújítására és vadkerítés létesítésére irányult.

I. Zártkerti utak felújítása

A bakonysági szőlőhegyre a település 87 hrsz-ú, szilárd burkolatú belterületi útjához közvetlenül csatlakozó 023 hrsz-ú murvás úton lehet eljutni, a 03 hrsz-ú út csatlakozásáig, majd a 03 hrsz-ú út teljes hossza, és az ahhoz csatlakozó 07 hrsz-ú útnak a szőlőhegyet kettéosztó 1076/1 hrsz-ú zártkerti útig tartó szakasza, végül az 1076/1 hrsz-ú zártkerti út teljes hossza képezi a zárkertekhez vezető utak hálózatát. Az útfelújítás során a jelzett útszakaszok 3 méter szélességben kerültek felújításra, a csapadékvíz elvezető árkok teljes hosszban történő felújításával, kialakításával.

Az utakon a következő munkálatokat végeztük el:

  • a meglévő földárok tisztítása, új árok kialakítása, földárok humuszolása, padka készítése, 1100 m3 mennyiségben,
  • az alkalmatlan fedőréteg leszedése, elszállítása 650 m3 mennyiségen
  • a kátyúzást 0-20 murvával az önkormányzat végeztette közfoglalkoztatás keretében,
  • 0-50 törtbeton beépítése a földalapba, az útalap megerősítése érdekében építési, bontási hulladékot feldolgozó művekből származó tisztított és osztályozott betontörmeléket használtunk,
  • az úthoz M56 frakciójú zúzott kő került beszállításra 816 m3 mennyiségben
  • az utakba 816 m3, M56 frakciójú zúzott kő került gépi bedolgozással, mely helyi alapanyagnak számít, mivel a szomszédos faluban működő vállalkozó tulajdonában és üzemeltetésében lévő közeli, ugodi kőbányából származik.

II. Vadkerítés létesítése

A vadkerítés a 07 hrsz-ú út vanyolai erdők felőli részén valósult meg 58 méter hosszúságban, továbbá a Bakonyszentiván felőli északi oldalon, a 03 hrsz-ú út ingatlanon 255 méter hosszúságban. A vadkerítés létesítésében együttműködési megállapodás alapján együttműködünk a területen a vadászati jogot gyakorló Csángotaér Tulajdonosi Vadásztársasággal. A vadásztársaság a kerítés kijelölésében nyújtott segítséget, s annak karbantartásában is részt fog venni, továbbá figyelmet fordít arra, hogy a szőlőhegy környékén a vadak kártételét rendszeres vadriasztással gátolja.